Politica de confidentialitate

Operatorul de date

MF PLAST SERV S.R.L. cu sediul social în Dimoiu, str. Principala Nr. 84, comuna Ulmi, judetul Dambovita este operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Operatorul este o firmă independentă.

Detaliile de contact ale Responsabilului pentru protecția datelor a Operatorului sunt următoarele: office@reciplast.

 

Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Operatorul prelucrează datele dumneavoastra personale, printre altele, în următoarele ocazii:

 • Dacă ne contactați direct, de ex. prin intermediul site-ului Operatorului reciplast.ro

Vă rugăm să ne ajutați să vă actualizăm informațiile informându-ne despre orice modificare a detaliilor de contact sau a preferințelor dvs.

 

Ce informații putem colecta despre dumneavoastră

Următoarele tipuri de informații despre dvs. pot fi colectate:

 • Detalii de contact: nume, prenume, numar de telefon, adresă de e-mail.
 • Utilizarea site-ului și a informațiilor comunicate: cum utilizați site-ul nostru și dacă deschideți sau transmiteți comunicările noastre, inclusiv informațiile colectate prin cookie-uri și alte tehnologii de urmărire (Politica de cookie-uri o găsiți aici: ————————).

 

Cum pot fi folosite datele dumneavoastră

Utilizarea datelor personale în conformitate cu legile UE privind protecția datelor trebuie să fie justificată de unul dintre mai multe „temeiuri” legale și suntem obligați să stabilim aceste temeiuri pentru fiecare utilizare prin intermediul acestei politici. Prezentăm temeiurile pe care le folosim pentru a justifica fiecare utilizare a informațiilor dvs. pentru fiecare dintre utilizări.

 

Relații Clienți – pentru a răspunde întrebărilor:

Operatorul colectează [Date de Contact, Informații privind Utilizarea Site-ului] și poate utiliza informațiile pentru a va contacta și răspunde solicitarilor dumneavoastră.

Justificare utilizare: Interes legitim

Interes legitim: Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al Operatorului în scopul de a promova și de a oferi informații despre produsele și serviciile lui. Drepturile și libertățile fundamentale ale clienților și ale clienților potențiali au fost evaluate în raport cu interesul Operatorului de a prelucra date personale în scopul identificat.

 

Respectarea solicitărilor obligatorii de furnizare a informațiilor dumneavoastră – pentru a ne conforma obligațiilor legale, față de autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare și serviciul judiciar:

Operatorul este supus legilor din Romania și trebuie să respecte acele legi. Aceasta include furnizarea informațiilor dumneavoastră agențiilor de aplicare a legii, autorităților de reglementare și instanțelor judecătorești și părților terțe în legătură cu proceduri sau investigații oriunde în lume, atunci când sunt obligați să facă acest lucru. Dacă este permis, vă vom trimite o astfel de solicitare sau vă vom informa înainte de a răspunde, cu excepția cazului în care acest lucru ar aduce atingere prevenirii sau detectării unei infracțiuni.

Furnizarea datelor personale pentru scopul de a ne conforma cu solicitările obligatorii privind informațiile dumneavoastra, este o cerință de reglementare care depinde de solicitarea in cauză.

Justificarea utilizării: Obligația legală; stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

 

Transferul către terțe părți

Date personale pot fi transferate terțelor părți, asigurându-se că există un temei legal pentru transfer.

Datele dumneavoastră personale pot fi transferate următoarelor entități:

 • Mentenanță IT, găzduire IT.

 

 

Cum păstrăm informațiile dumneavoastră în siguranță

Utilizăm o varietate de măsuri de securitate, inclusiv instrumente de criptare și autentificare, pentru a ajuta la protejarea și menținerea securității, integrității și disponibilității informațiilor dumneavoastră.

Deși nu putem garanta că transmiterea de date prin Internet sau pe site web este lipsită de atacuri cibernetice, noi, subcontractanții noștri și partenerii noștri de afaceri ne străduim să menținem garanțiile fizice, electronice și procedurale pentru a vă proteja informațiile în conformitate cu cerințele aplicabile privind protecția datelor. Folosim, printre altele, măsuri precum:

 • accesul personal strict la datele dumneavoastră pe baza „necesității de a cunoaște” și numai pentru scopul comunicat,
 • transferul datelor colectate doar în formă criptată,
 • sistemele informatice de securitate pentru a interzice accesul neautorizat, de ex. de către hackeri, și
 • monitorizarea permanenta a accesului la sistemele de IT pentru a detecta și opri utilizarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal.

 

Pentru cât timp vom păstra informațiile dumneavoastră.

Vom păstra informațiile dumneavoastră doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care le-am obținut și pentru orice alte scopuri conexe permise (de exemplu, acolo unde este relevant, pentru apărare în cazul unei reclamații împotriva noastră). Așadar, dacă informația este utilizată în două scopuri, o vom reține până la expirarea scopului cu cea mai lungă perioadă; dar vom înceta să o folosim în scopul cu o perioadă mai scurtă, odată ce această perioadă a expirat.

Restricționăm accesul la informațiile dumneavoastră persoanelor care au nevoie să le folosească în scopurile relevante.

Perioadele noastre de păstrare se bazează pe nevoile afacerii, iar informațiile dumneavoastră care nu mai sunt necesare sunt ireversibil anonimizate (iar informațiile anonime pot fi păstrate) sau distruse în siguranță.

 

În cazul în care sunt posibile pretenții: în legătură cu orice informație în legătură cu care considerăm în mod rezonabil că va fi necesară apărarea sau urmărirea sau formularea de pretenții împotriva dumneavoastră, a noastră sau a unei terțe părți, putem păstra aceste date atât timp cât această pretenție ar putea fi în termenul legal de a fi formulată.

 

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizarea informațiilor dumneavoastră menționată mai sus este permisă în temeiul legislației UE privind protecția datelor pe baza următoarelor considerente legale principale:

 • în cazul în care v-ați dat acordul (v-a fost prezentat un formular de consimțământ în legătură cu orice astfel de utilizare și vă puteți retrage consimțământul);
 • dacă sunt necesare pentru a ne conforma obligațiilor legale;
 • dacă le folosim pentru a realiza un interes legitim și motivele pentru care le folosim depășesc orice prejudiciere a drepturilor dumneavoastră de protecție a datelor (interesele noastre legitime includ menținerea celor mai înalte standarde de vânzare privind produsele și serviciile);
 • dacă sunt necesare pentru ca noi să apăram, să urmărim sau să formulăm o pretenție împotriva dumneavoastră sau a unei terțe părți.

Pot exista utilizări care sunt permise pe baza altor temeiuri; unde este cazul, le vom identifica și le vom comunica cât mai curând posibil, după ce vom lua la cunoștința de acestea.

 

Contactați-ne, drepturile dumneavoastră de protecție a datelor și dreptul dumneavoastră de a adresa o plângere autorității de protecție a datelor

Dacă aveți întrebări legate de utilizarea de către noi a informațiilor dumneavoastră, trebuie să ne contactați la adresa de email: office@reciplast.ro

Aveți dreptul:

 • să ne solicitați detalii suplimentare cu privire la modul în care folosim informațiile dumneavoastră,
 • să dobândiți acces la datele dumneavoastră personale și o copie a informațiilor pe care ni le-ați furnizat,
 • să primiți date personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și – dacă este fezabil din punct de vedere tehnic – să transmitem aceste date altui operator fără obstacole, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea contractului și dacă se face prin mijloace automatizate,
 • să ne solicitați să actualizăm orice inexactitate în informațiile deținute,
 • să ne solicitați să ștergem orice informație pentru care nu mai avem un temei legal de utilizare,
 • să obiectați împotriva oricărei prelucrări, bazată pe interese legitime, datorită situației dumneavoastră speciale, cu excepția cazului în care motivele noastre de a continua această prelucrare prevalează asupra oricărui prejudiciu adus drepturilor dumneavoastră de protecție a datelor
 • să ne solicitați să restricționam modul în care vă folosim informațiile, de ex. pe parcursul investigării unei plângeri.

Exercitarea acestor drepturi este supusă anumitor excepții pentru a proteja interesul public (de exemplu, prevenirea sau detectarea infracțiunilor), interesele noastre (de exemplu, menținerea privilegiului legal) sau drepturile și libertățile altora. Dacă vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vom analiza dreptul dumneavoastră la o astfel de solicitare și vom răspunde fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de o lună. În cazuri complexe sau în momente de primire a numeroase solicitări, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, perioadă despre care veți fi informați.

Dacă sunteți nemulțumit de utilizarea de către noi a informațiilor dumneavoastră sau de răspunsul nostru la orice exercitare a acestor drepturi, aveți dreptul de a formula o plângere autorității de protecție a datelor: www.dataprotection.ro

 

Detaliile de contact ale Companiei și Responsabilului privind Protecția Datelor

Dacă aveti orice întrebări legate de folosirea informațiilor dumneavoastră, va rugam să ne contactați:

MF PLAST SERV

Responsabilul privind Protecția Datelor

office@reciplast.ro

Dimoiu, str. Principala Nr. 84, comuna Ulmi, judetul Dambovita

Call Now Button